႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ အေမရိကန္ဒုသမၼတ ေတာင္းဆို | DVB