ၾကည့္ရႈသူ ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ ေမွာ္ေက်ာက္စာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ေတး (႐ုပ္သံ) | DVB