အဂၤလန္တြင္ လူ ၂ ဦး အာ႐ုံေၾကာအဆိပ္သုံး တုိက္ခုိက္ခံရဟု အတည္ျပဳ | DVB