ထန္းဇလုပ္အပန္းေျဖစခန္းတြင္ ကမ္းပါးအစြန္း ဆယ္ဖီဆဲြရာမွ ျပဳတ္က်ၿပီး ေရနစ္ေသဆုံး | DVB