အေမရိကန္ပင္လယ္ေကြ႔ ကမ္း႐ိုးတန္းကို အပူပုိင္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ | DVB