တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမအတြင္း ေကအန္ယူႏွင့္ တပ္မေတာ္ ရက္ဆက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေန | DVB