အာဖဂန္ ဟက္ကာနီ စစ္ေသြးႂကြကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ ကြယ္လြန္ | DVB