ဆြာေခ်ာင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အပါအ၀င္ ၄ ဦးေသဆုံး၊ ၃ ဦး ေပ်ာက္ေန | DVB