လက္တဝါးစာအရြယ္ ေမြးလာသည့္ အံ့ဖြယ္အႁမႊာ က်န္းက်န္းမာမာရွိေန (ဓာတ္ပုံ) | DVB