အစၥေရး ၅ ႏွစ္သမီးေလး ရွည္လ်ားလွပသည့္ ဆံႏြယ္ေခြမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးေန (ဓာတ္ပံု) | DVB