ေဆာ္ဒီတြင္ ဟာ့ဂ်္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အျဖစ္ လူ ၂ သန္းခန္႔ ေရာက္ရွိေန | DVB