က်ိဳကၠဆံ၊ ဟိုက္ပါ့ခ္နဲ႔ ဘုရင့္ ဟစ္တိုင္ (သုတကေဖး) | DVB