ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြး | DVB