အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလ့က်င့္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB