တ႐ုတ္တြင္ မုန္တိုင္းမိုးေၾကာင့္ လူ ၂ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး | DVB