ခံစားခ်က္အမွန္ေတြ ထုတ္ေျပာလုိက္ရင္ ဒဏ္႐ုိက္ခံရနိုင္တယ္ – ေပါ့ဘာ | DVB