တ႐ုတ္ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရန္ သတိေပး | DVB