ျမန္မာယူ -၂၁ အသင္း တ႐ုတ္ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ကစားသမား ၂၆ ဦး ေရြးခ်ယ္ | DVB