ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားကုိ ဖူးေျမာ္ | DVB