ေဆာ္ဒီတြင္ ကြပ္မ်က္ခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနထုတ္ျပန္ | DVB