နာဂါဆာကီၿမိဳ႕ အႏုျမဴဗံုးႀကဲခံရမႈ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB