ဘာစီလိုနာတြင္ ေကာ္တင္ဟုိ ေက်ာနံပါတ္ ၇ ဝတ္ဆင္မည္ | DVB