ကယ္လီဖိုးနီးယား ေတာမီးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသူအခ်ဳိ႕ ေနရပ္ျပန္ | DVB