ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၁၄၀ ခန္႔ရွိေန | DVB