၇၁ ႏွစ္ အဘုိးအုိကို တုိက္ခုိက္မႈျဖင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ရဲခ်ဳပ္သားအား ဖမ္းဆီး | DVB