ထုိင္းကို ၁ ဂိုး ဂုိးမရွိျဖင့္႐ႈံးၿပီး ျမန္မာယူ-၁၆ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္လြဲေခ်ာ္ (႐ုပ္သံ) | DVB