စိတ္ႂကြေဆးသံုးၿပီး ကားေမာင္းၾကမ္းသူကို ထိုင္းရဲ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB