A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲအေဟာင္းက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၄၀,၉၅၀ ကေန ၄၁,၉၀၀ က်ပ္ ပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။   မႏၲေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၃၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး တအိတ္ကို  ၂,၁၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၄၆,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂,၃၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၄၇၅ က်ပ္ကေန ၅၇၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၄၅၀ က်ပ္ကေန ၅၇၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၅ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျပာ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ပဲလြန္းျပာက ၅၄.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၄၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ ေဈးကြာျခားမႈ မရွိပါဘူး။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁,၉၄၀ က်ပ္ကေန ၁,၉၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁,၉၃၀ က်ပ္ကေန ၁,၉၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ေဈးကြာျခားမႈ မရွိပါဘူး။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳအသစ္က တအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၂၁,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up