တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တေက်ာ့ျပန္ ျမစ္ေရႀကီး၊ ေက်ာင္းမ်ား ထပ္မံပိတ္ထားရ | DVB