သနပ္ခါးပါးကြက္က်ားနဲ႔ ေတြ႔ရတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ (ဓာတ္ပံု) | DVB