ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦး အတည္ျပဳ | DVB