ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား (႐ုပ္သံ) | DVB