ေရေဘးသင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပည္သူ႔အား လုိအပ္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေျပာ | DVB