ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္အႀကိဳ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB