ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ေတာမီးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၉၁ ဦး ရွိၿပီ

ဂရိႏုိင္ငံေတာမီးေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၉၁ ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အေဆာက္ဦေပါင္း ရာခ်ီ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင့္ သမိုင္းဝင္  Attica Peninsula အရပ္မွာ ေလထန္ေနတာေၾကာင့္ ေတာမီးၿငိႇမး္သတ္တဲ့လုပ္ငန္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ျခမ္း  ကင္နန္တာၿမိဳ႕ဟာ ေတာမီးေလာင္မႈဒဏ္ အဆုိးဆံုး ခံစားခဲ့ရၿပီး အေဆာက္ဦ ၃ဝဝ မီးကၽြမး္ခဲ့ၿပီး ၅ဝဝ ေက်ာ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္မီ ေဘးလြတ္ရာ ေျပာငး္ေရႊ႕ႏုိင္တာေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အေရွ႕ဘက္ျခမး္ မာသီၿမိဳ႕ကေတာ့ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး  အေဆာက္ဦ ၁,၂ဝဝ ေက်ာ္ မိီးေလာင္ခဲ့ကာ အနညး္ဆံုး လူ ၉၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဂရိႏုိင္ငံဟာ ဒီႏွစ္ ေမလကစလို႔  ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေႏြရာသီကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီး ေတာမီးနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ ရာသီဥတုတို႔ရဲ႕ ဆက္စပ္ေနပံုကို ပညာရွင္ေတြ စဥး္စားသံုးသပ္ေနပါတယ္။

More News
Up