မီးေလာင္တုိက္ခန္းမွ ကေလး ၂ ဦးကုိ ကယ္တင္ခဲ့သည့္မိခင္ ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) | DVB