ႏုိုင္ငံတ၀န္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ၁၇ ဦးေသဆုံး | DVB