ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ | DVB