မန္စီးတီးအသင္း ပူးမားကုမၸဏီႏွင့္ ေပါင္းသန္း ၅၀ စပြန္ဆာအကႌ်စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမည္ | DVB