အဂၤပူတြင္ ႏွစ္စဥ္ လယ္ဧက ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ေရလႊမ္းမုိးမႈဒဏ္ ခံေနရ | DVB