ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ဆြဲေဆာင္ေရး ကုန္း/ေရေၾကာင္းခရီးမ်ား ခ်ဲ႔ထြင္ရန္လုိဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB