ဂ်ာမနီတိုက္စစ္မႉး တိုင္မိုဝါနာ လိုက္ပဇစ္အသင္းတြင္ ဆက္ရွိေနမည္ | DVB