ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ၊ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရ | DVB