ျမင္းၿခံၿမဳိ႕တြင္​ အမ်ဳိးသား ၁ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး | DVB