မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ကြမ္းရြက္ေဈးႏႈန္း ၂ ဆ ျမင့္တက္ | DVB