ဘားအံတြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပန္ေကာင္းလာေပမယ့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္တက္ေန | DVB