ေရႊျပည္သာတြင္ ေရႀကီး၍ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ (ဓာတ္ပုံ) | DVB