႐ုရွားႏိုင္ငံကတာ စစ္ေရးစြမ္းရည္ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ Sniper တပ္ဖြဲ႕ (ဓာတ္ပံု) | DVB