ႀကိဳးဆြဲခ်သတ္ေသသြားသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ လူမမည္ ကေလး ၆ ဦးကို ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္း | DVB