ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ခိုလမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္ဆီဆိုင္မီးေလာင္၍ ဆီေပပါမ်ားေပါက္ကြဲ | DVB